Ett nytt verktyg

Idag publicerar Boverket en ny handbok  som stöd i kommunernas bostadsförsörjningsarbete.  Detta hoppas vi ska bidra till att planeringsarbetet kring bostadsbehovet i Sveriges kommuner underlättas.

Vi vet att det behöver byggas mer än det görs idag. Vi vet också att byggandet i sig inte löser situationen för alla de som av olika skäl står utanför bostadsmarknaden  – det behövs många olika åtgärder för att på sikt ha boenden som svarar mot behoven.

Ett första viktigt steg är att ha en plan för behovet i den egna kommunen. Idag är det ungefär hälften av landets kommuner som har en sådan planering. Vi vill därför hjälpa till och underlätta med de verktyg vi som nationell myndighet har till förfogande. En handbok med råd och stöd är ett sådant verktyg. Ni hittar den på vår webb: http://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/.

Hoppas ni som arbetar med frågorna får nytta av verktyget och att det bidrar till att fler formulerar sina behov i en plan som i sin tur leder till ett ökat byggande runtom i landet.